Bušenje Otvora za Kanalizacione Cevi

 

Bušenje se obavlja specijalnim mašinama koje koriste krune za bušenje, koje na sebi imaju dijamantske segmente.


Prečnik je od fi 40-250mm.


Bušenja se izvode i po vertikali i po horizontali.


Kod ovakve tehnike nema vibracija, rupe su glatke i precizne pa je moguće ih svesti na što manju toleranciju u odnosu na cev.