Bušenje Rupa Manjih Dimenzija

 

Ovakva bušenja se izvode specijalnim mašinama koje za bušenje koriste male krune.


Ova bušenja imaju primenu u građevinarstvu i industriji.


Ovakve otvore je moguće koristiti za umetanje raznih armatura, tiplova, nastavljanje stubova i nosača, fiksiranje IN mašina.

Primer rupa koje bušimo je od 8mm - 35mm. I dubine do 900 mm.

Mašina koja izvodi ovakve zahteve je HILTI DDEC1 koja radi pri velikom broju obrtaja 9500 O/m pod vodom, tako da je moguće seći i armaturu koja se nađe na putu.


Ove krune su u mogućnosti da buše i mermer, granit, kamen itd.

Pri bušenju je moguće svesti toleranciju rupe u odnosu na element koji umetamo a prostor između zaliti specijalnim smolama.