Busenje Rupa Manjih Dimenzija

 

Bušenje Rupa Manjih Dimenzija - Ovakva bušenja se izvode specijalnim mašinama koje za bušenje koriste male krune.


Ova bušenja imaju primenu u građevinarstvu i industriji.


Ovakve otvore je moguće koristiti za umetanje raznih armatura, tiplova, nastavljanje stubova i nosača, fiksiranje IN mašina.

Primer rupa koje bušimo je od 8mm - 35mm. I dubine do 900 mm.

Mašina koja izvodi ovakve zahteve je HILTI DDEC1 koja radi pri velikom broju obrtaja 9500 O/m pod vodom, tako da je moguće seći i armaturu koja se nađe na putu.


Ove krune su u mogućnosti da buše i mermer, granit, kamen itd.

Pri bušenju je moguće svesti toleranciju rupe u odnosu na element koji umetamo a prostor između zaliti specijalnim smolama.

 

Bušenje rupa


Ukratko, bušenje malih rupa u betonu služi raznim bitnim funkcijama u građevinskim i infrastrukturnim projektima. Od tiplovanja i pružanja dodatne stabilnostima visećim objekatima (npr. nameštaja), za potrebe tiplovanja i umetanja nosača, preko instalacija do armaturnih konstrukcija i izvođenja testova, ovi mali otvori omogućavaju besprekornu integraciju, ojačanje i procenu betonskih komponenti, doprinoseći ukupnom kvalitetu, funkcionalnosti i bezbednosti izgrađenog okruženja.


Svrha i razlozi


Bušenje rupa manjih dimenzija u betonu je specijalizovani zadatak koji ima višestruke namene u građevinskim i infrastrukturnim projektima. Ove male rupe se obično kreiraju za smeštaj različitih elemenata i instalacija unutar betonskih konstrukcija. Jedna značajna primena bušenja malih rupa u betonu je za svrhe tiplovanja. Kada se objekti kao što su zavrtnji, konzole ili oslonci pričvršćuju na betonske površine, izbuše se male rupe za umetanje tiplova. Ovi pričvršćivači obezbeđuju stabilnost i nosivost, obezbeđujući da objekti ostanu bezbedno pričvršćeni za beton.


Druga namena i svrha bušenja malih rupa u betonu je za postavljanje komunalnih cevi i vodova. Električne instalacije, vodovodne cevi i komunikacioni kablovi često moraju biti integrisani u betonske konstrukcije. Bušenje malih rupa i kanala omogućava prolaz ovih vodova kroz beton, omogućavajući besprekornu instalaciju i distribuciju ovih instalacija u celom objektu.


U oblasti strukturalne armature, male rupe se ponekad buše kako bi se primile armaturne šipke. Ove čelične šipke se ubacuju u rupe i zatim učvršćuju epoksidom ili fugom. Prisustvo armature povećava snagu i nosivost betona, čineći ga otpornijim na zatezne sile i poboljšavajući ukupni strukturalni integritet.


Pored svega prethodno navedenog, bušenje malih rupa u betonu može biti neophodno za potrebe uzorkovanja i testiranja. Inženjeri i tehničari će možda morati da izvade uzorke betonskog jezgra da bi procenili njegova svojstva, kao što su čvrstoća, sastav ili izdržljivost. Ovi uzorci se često buše korišćenjem specijalizovane opreme za jezgro bušenje kako bi se osigurala tačnost i sačuvala bezbednost čitavog betona.


Specijalni pristup bušenju u betonu


U procesu bušenja veoma je važno primeniti adekvatan alat i da tom procesu pristupe stručna i profesionalna lica. Za potrebe bušenja rupa malih promera koristi se bušilice sa dijamantskim vrhom. Jedna od takvih mašina je HILTI DDEC1 koja radi pri velikom broju obrtaja 9500 O/m pod vodom, tako da je moguće seći i armaturu koja se nađe na putu. Sve rupe manjih dimenzija koje je moguće bušiti obuhvataju promer od 8mm do 35mm i dubine do 900 mm.


Na šta posebno obraćamo pažnju


Kada je u pitanju bušenje rupa manjih dimenzija, treba uzeti u obzir nekoliko faktora kako bi se obezbedila tačnost i preciznost:


-    Izbor pravog promera bušilice: Odabir odgovarajuće burgije je ključan za bušenje malih rupa. Za bušenje malih rupa u materijalima kao što je beton, često se preferiraju burgije sa tzv. krunama, jer pružaju bolju izdržljivost i performanse sečenja. Izbor se vrši u skladu sa prečnikom željene veličine rupe.
-    Označavanje mesta bušenja: Označavanjem mesta bušenja vrši se pozicioniranje.
-    Priprema prostora za bušenje: Potrebno je obezbediti čist prostor oko mesta bušenja kako bi se održala stabilnost i čvrstina burgije u procesu bušenja.
-    Proces bušenja: Uz stalni pritisak se započinje bušenje najpre pri maloj brzini a zatim postepenim pojačavanjem. Na taj način se smanjuje mogućnost nastanka rizika od pregrevanja ili zaglavljivanja burgije u betonu.
-    Proveravanje dubine bušenja: U toku bušenja povremeno se vrši proveravanje dubine rupe uz pomoć merača dubine. Na taj način se obezbeđuje da rupa bude izbušena do željene dubine i izbegava se prekomerno prodiranje u betonsku konstrukciju.


Imajući u vidu sve prethodno navedeno, treba istaći neophodnost posvećenosti, pažnje i preciznosti u kombinaciji sa odgovarajućim alatom. Ovakva bušenja se izvode specijalnim mašinama koje za bušenje koriste male krune te je uvek dobar izbor angažovati profesionalce, nezavisno od namene i broja rupa koje je potrebno izbušiti.

U mermeru i granitu


Bušenje malih rupa u mermeru i granitu je posebno delikatan proces koji zahteva ne samo preciznost, već i specijalizovan pristup u bušenju. Mermer i granit predstavljaju vrstu kamena koji ima veliku gustinu i tvrdoću i najčešće se koristi u građevinarstvu i dizajnu enterijera. Poznat po svojoj izdržljivosti i estetskoj privlačnosti, mermer i granit zahtevaju posebnu opreznost u radu. Ukoliko želite da bušite rupe malih dimenzija na ovim materijalima, savetujemo da nas pozovete, jer naša kompanija poseduje specijalizovanu opermu - burgije sa dijamantskim vrhom koje su posebno dizajnirane za tvrdo kamenje. Proces bušenja zahteva pažljivo pozicioniranje i obeležavanje lokacije rupe, zajedno sa stabilnim i kontrolisanim protokom. Neophodno je primeniti lagan i dosledan pritisak kako bi se izbeglo oštećenje mermera ili granita. Korišćenje vode kao rashladnog sredstva tokom bušenja sprečava se pregrevanje i apsorbuje prašina. Tokom bušenja se vrši redovno čišćenje burgije i provera dubine rupe kako bi se obeezbedila potpuna preciznost.

Pri bušenju je moguće svesti toleranciju rupe u odnosu na element koji umetamo a prostor između zaliti specijalnim smolama. Imajte u vidu da svaka podloga zahteva poseban pristup, bez obzira o promeru otvora, odnosno rupe, koju je potrebno izbušiti.

 

 

Pozovite