Rezanje Secenje Greda

 

Rezanje Sečenje Greda - Sečemo sve vrste greda bilo one viseće ili ležeće, sečenje se obavlja dijamantskim mašinama, sečenje pod vodom tako da mogu biti armirane bilo kojim prečnikom čelika.


Sečeni elementi visećih greda se obezbeđuju podupiračima i skelama.


Viseće grede možemo seći do visine od 6m.

 

Sečenje visećih i stojećih greda zahteva pažljivo planiranje, odgovarajuće alate i stručnost kako bi se obezbedio siguran i bezbedan proces njihovog sečenja. Sve grede se mogu podeliti na dve osnovne vrste: viseće i stojeće grede.


I viseće i stojeće grede su konstruktivni elementi koji se koriste u građevinarstvu za pružanje podrške i raspodelu opterećenja unutar objekata različitih namena. Ove grede igraju ključnu ulogu u održavanju strukturalnog integriteta i stabilnosti zgrada.


Viseće grede i stojeće


Viseće grede obično se postavljaju horizontalno od potporne konstrukcije, kao što su stubovi ili zidovi. Dizajnirane su tako da nose težinu različitih elemenata, uključujući podove, krovove ili mehaničke sisteme, i prenesu ova opterećenja na noseće stubove ili zidove. Viseće grede se obično koriste u višespratnim zgradama, mostovima i drugim strukturama gde je potrebna vertikalna podrška.


Stojeće grede, koje se takođe nazivaju vertikalne ili uspravne grede, postavljene su vertikalno tako da obezbede vertikalnu podršku i odolevaju različitim opterećenjima. Obično se nalaze na mestima gde je stabilnost konstrukcije ključna, kao što je konstrukcija visokih zgrada, industrijskih objekata ili mostova. Stojeće grede prenose opterećenje do temelja, obezbeđujući ukupnu stabilnost i čvrstoću konstrukcije.


Zašto su važne grede u građevinarstvu?


Podjednako, i viseće i stojeće grede imaju značajnu ulogu u podnošenju i raspodeli težine različitih građevinskih elemenata, uključujući podove, zidove, krovove i druga opterećenja. Oni pomažu u sprečavanju prekomernog gibanja i osiguravaju da se opterećenja pravilno prenose na temelj. Na taj način se gredama omogućava obezbeđenje ukupne stabilnosti konstrukcije pružajući otpor bočnim silama, kao što su vetar ili drugi faktori spoljašnjeg uticaja. Njihov strateški položaj i robusna konstrukcija pomažu da izdrže ove spoljne sile, obezbeđujući bezbednost zgrade i njenih stanara.


Međutim, pored svoje funkcionalne strane, grede imaju svoju primenu i u dizajnu. One pružaju arhitektama i inženjerima fleksibilnost u dizajniranju funkcionalnih prostora. Ove grede mogu pokrivati velike udaljenosti, omogućavajući otvorene tlocrte i stvaranje vizuelno privlačnih arhitektonskih elemenata. Oni pružaju raznovrsnost u dizajniranju prostora koji ispunjavaju i funkcionalne i estetske zahteve.


Kada je potrebno secenje?


Iako su grede ključne za obezbeđivanje podrške različitim objektima, postoje slučajevi u kojima je sečenje greda neophodno. Neke od takvih situacija su:


-    Prilagođavanje dužine grede: Jedan od primarnih razloga za sečenje greda je prilagođavanje njihove dužine. Tokom projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata, dužine greda će možda morati da se podese kako bi se uskladile sa arhitektonskim planovima ili prilagodile promene dizajna. Rezanje greda omogućava precizne modifikacije, obezbeđujući savršeno pristajanje i optimalno korišćenje materijala.
-    Kreiranje otvora na betonskim zidovima i podovima: U određenim situacijama, grede mogu ometati željeni raspored prostora ili ometati instalaciju različitih instalacija (vodovod, kanalizacija, električne instalacije). Rezanje greda omogućava stvaranje otvora i prodora, omogućavajući besprekornu integraciju ovih usluga i obezbeđujući funkcionalnu efikasnost.
-    Prilagođavanje strukturnim modifikacijama: Česti su zahtevi za uklanjanjem nosećih zidova ili rekonstrukcije postojećeg prostora. U takvim slučajevima, grede se moraju iseći kako bi se izvršila preraspodela opterećenja i obezbedilo održavanje stabilnosti konstrukcije objekta.
-    Prilagođavanje promenama dizajna: Rezanje greda omogućava prilagođavanje promenama zahteva obezbeđujući željenu estetiku i prostorni raspored. Istovremeno, sečenjem greda se omogućava kreiranje jedinstvenih karakteristika, kao što su spušteni plafoni ili krovni prozori.
-    Rešavanje strukturnih nedostataka: U situacijama kada grede pokazuju znake oštećenja, propadanja ili neadekvatne nosivosti, može biti potrebno sečenje kako bi se  uklonili oštećeni delovi i postavili novi. Ovo omogućava zamenu oštećenih površina novim materijalima ili sprovođenje mera ojačanja, obezbeđujući dodatnu stabilnost objekta.
-    Nadogradnja objekata: Čest je slučaj da se prilikom renoviranja nadograđuju stambeni i poslovni objekti. Rezanje i sečenje greda omogućava modifikaciju postojećih objekata tako da ti objekti mogu biti nadograđeni na bezbedan i održiv način.


Profesionalno sečenje horizontalnih i vertikalnih greda


Profesionalno sečenje horizontalnih i vertikalnih, odnosno ležećih i visećih greda zahteva  stručnost i preciznost. Horizontalne grede, koje se često koriste za podupiranje podova ili krovova, i vertikalne grede, koje obezbeđuju strukturnu podršku i stabilnost, možda će u nekom trenutku morati da se preseku iz različitih razloga. Profesionalno pristup u sečenju betonskih greda uključuje pažljivo planiranje, tačna merenja i upotrebu odgovarajućih alata i tehnika. U našoj ponudi možete naći uslugu sečenja svih vrsta greda, bilo da su one horizontalne ili vertiklane, viseće ili ležeće.


Prilikom sečenja greda različitih debljina, izbor odgovarajućih reznih alata postaje presudan. Za tanje grede, ručni alati za sečenje ili prenosive testere mogu biti dovoljni, dok deblje grede mogu zahtevati opremu za teške uslove.


Izbor metode sečenja zavisi i od materija od koga je greda načinjena, tako da se najčešće sečenje betonskih greda obavlja mašinama sa dijamantskim oštricama. Pri tome, treba imati u vidu da se sečenje vrši pod vodom tako da same grede mogu biti armirane bilo kojim prečnikom čelika. Pored toga, grede za sečenje različitih visina zahtevaju odgovarajuće učvršćivanje i sisteme podrške za održavanje stabilnosti tokom procesa sečenja, a naš tim stručnjaka može seći grede visine do 6 metara.
U procesu sečenja, mere predostrožnosti su obavezne. To podrazumevaodgovarajuće učvršćivanje i podršku adekvatnim podupiračima i skelama, a njihova primena je posebno pažljiva kako bi se smanjili svi rizici tokom procesa sečenja. Profesionalno sečenje horizontalnih i vertikalnih greda garantuje uspešnu implementaciju promena dizajna, poboljšava funkcionalnost i obezbeđuje dugoročnu stabilnost i sigurnost konstrukcije.

 

 

Pozovite