Rezanje Secenje Mostova

 

Sečenje mostova obavljamo specijalnim mašinama za dijamantsku tehniku rezanja.


Elemente koje sečemo uklanjamo kranom.


Pre sečenja elemente kernujemo i obezbeđujemo sajlama.

 

Sečenje mostova


Rezanje Sečenje Mostova - Mostovi predstavljaju sponu koja povezuje različite obale, njene stanovnike i olakšava odvijanje transporta. Međutim, kako infrastruktura stari i zahtevi savremenog sveta se sve više razvijaju, sve češće je potrebno popraviti ili potpuno zameniti mostove kako bi te zahteve savremenog društva ispunili. Jedan od ključnih procesa uključenih u transformaciju mostova je njegovo sečenje. Sečenje mostova zahteva precizan inženjering i pažljivo planiranje kako bi se osigurala bezbednost radnika, smanjili poremećaji i održala stabilnost mosta tokom izvođenja radova. Zbog kompleksnosti postupka gradnje mostova, ne sme se zanemariti ni kompleksnost postupka sečenja mostova. Primenom naprednih tehnika i saradnjom sa stručnjacima, naša kompanija PR „Mega Plam“ garantuje efikasnu modifikaciju postojećih konstrukcija mostova pri čemu se sečenjem može poboljšati transportna mreža, bezbednost i stvoriti održivu infrastrukturu koja podržava potrebe zajednica u godinama koje dolaze.


Vrste sečenja


Projekti sečenja mostova mogu imati različite vrste pristupa u zavisnosti od obima i svrhe projekta. Neke uobičajene tehnike sečenja podrazumevaju:


•    Sečenje palube mosta: Ovo uključuje uklanjanje delova mosta da bi se mostovi prilagodili proširenju ili strukturnim modifikacijama.
•    Sečenje nosača mostova: Sečenje i uklanjanje nosača mosta kako bi se olakšalo proširenje ili zamena mosta.
•    Sečenje stubova mosta: Uklanjanje delova stubova mosta da bi se povećao plovni gabarit.
•    Sečenje upornjaka: Modifikovanje upornjaka kako bi se mostovi prilagodili širim putevima ili da bi se poboljšala stabilnost strukture mosta.


U sečenju je neophodna preciznost


Rezanje Sečenje Mostova zahteva pažljivo planiranje i precizan inženjering kako bi se obezbedili tačni i kontrolisani rezovi. Modeli i simulacije kompjuterski potpomognutog projektovanja (CAD) se često koriste za procenu strukturalnih implikacija i razvoj detaljne strategije sečenja. Pre samog sečenja, pažljivo se analiziraju nosivost mosta, materijali i uslovi specifični za datu lokaciju kako bi se odredio najbolji pristup sečenju i definisala oprema koja će se koristiti u postupku sečenja.


Zašto se vrši sečenje?


Mostovi se grade sistematskim pristupom koji uključuje planiranje, projektovanje, izgradnju temelja, montažu podkonstrukcije, montažu gornje konstrukcije i konstrukciju palube. Ovi koraci se prate kako bi se osigurala stabilnost, čvrstoća i izdržljivost mosta. Proces projektovanja i izgradnje može varirati u zavisnosti od vrste mosta, korišćenih materijala i faktora okoline. Međutim, nije redak slučaj da se nakon ispoštovanih svih koraka, javi potreba za sečenjem mosta u nekom delu njegovog životnog veka. Neki od tih razloga su:


-    Modifikacija konstrukcije mosta: Vremenom, promene u transportnim potrebama ili propisima mogu zahtevati modifikacije konstrukcije mosta. Sečenje i izmena određenih delova mosta omogućavaju proširenje, rehabilitaciju ili ojačanje infrastrukture mosta.
-    Proširenje i poboljšanje kapaciteta: Povećani saobraćajni zahtevi često zahtevaju proširenje mostova da bi se prilagodile dodatne trake ili da bi se poboljšao protok saobraćaja. Rezanje konstrukcije mosta omogućava integraciju novih segmenata ili nosača za proširenje mosta.
-    Popravke i održavanje konstrukcija: Mostovi se podvrgavaju redovnim inspekcijama kako bi se identifikovali strukturalni problemi ili znaci propadanja. Ako se otkriju defekti, sečenje može biti neophodno da bi se popravili ili zamenili oštećeni elementi, kao što su nosači, grede ili stubovi, kako bi se obezbedio strukturalni integritet mosta.
-    Jačanje bezbednosti mosta: Sečenje mosta može biti potrebno da bi se izvršila bezbednosna poboljšanja, kao što je dodavanje pešačkih staza, biciklističkih staza ili sistema barijera.
-    Zamena mosta: U nekim slučajevima, stariji mostovi koji više nisu strukturalno čvrsti ili ne mogu da podnesu povećana opterećenja možda će morati da budu potpuno zamenjeni. U tom slučaju, sečenje postojećeg mosta je neophodno da bi se uklonio i otvorio prostor za izgradnju novog mosta.


U svim ovim slučajevima, sečenje mostova zahteva strateški pristup, bez obzira na razlog zbog kojih se sečenju pristupa.
Izazovi i bezbednosna razmatranja u postupku sečenja mostova


Poštovanje zahteva, potreba i pristupanje sečenju mostova nose sa sobom bezbednosne izazove zbog složenosti samih konstrukcija mostova i prisustva saobraćaja koji se kontinuirano odvija. Imajući to u vidu, posebna pažnja se poklanja bezbednosti na radu, a strogi protokoli se moraju poštovati kako bi se zaštitili radnici i ometanje saobraćaja svelo na minimum.


Pre sečenja betona i različitih delova mostova, elementi mosta koji se seku se kernuju i obezbeđuju sajlama. Isto tako, postavljaju se privremeni podupirači kako bi se omogućilo privremeno funkcionisanje saobraćaja na izmenjen način, a istovremeno obezbedila stabilnost konstrukcije mosta. Specijalizovana oprema, kao što su mašine sa dijamantskim oštricama se koriste za postizanje preciznih rezova uz minimiziranje vibracija i sprečavanja oštećenja strukture. Pored toga, svi elementi koji su predmet sečenja se na bezbedan način uklanjaju specijalnim dizalicama i kranovima, tako da se obezbeđuje maksimalna održivost i očuvanje životne sredine. Korišćenje specijalne opreme i alata, zahteva i dodatne veštine manevrisanja kako bi se pristupilo određenom delu mosta. Sa posebnom preciznošću, oprema za sečenje seče delove mosta, dok ogromna snaga dizalice podržava težinu i obezbeđuje stabilnost.


Koje su prednosti secenja različitih konstrukcija


Rezanje mostova ili sečenje pojedinih delova mostova omogućava neophodne modifikacije i nadogradnje kako bi se zadovoljile promenljive transportne i bezbednosne potrebe. Sečenjem pojedinih delova se omogućava proširenje prohodnosti mosta, dodavanje novih traka, pešačkih i/ili biciklističkih staza. Adaptacijom postojeće infrastrukture mosta, troškovi i uticaj na životnu sredinu izgradnje potpuno novih mostova mogu se značajno smanjiti.

 

 

Pozovite